Борьба, как образ жизни. Оленеводы готовятся к самому зрелищному празднику на ЯмалеВсе видео канала Вести Ямал2015-03-09 09:44

Подробнее: http://vesti-yamal.ru/ru/sobytija_njedjeli/borba_kak_obraz_jizni_olenevodyi_gotovyatsya_k_samomu_zrelischnomu_prazdniku_na_yamale146135